ریشه ایران پرنده نوروزی مسابقه نمایشگاه

ریشه: ایران پرنده نوروزی مسابقه نمایشگاه خبر علم و تکنولوژی

گت بلاگز اخبار پزشکی آب چغندر توانایی ورزشی بیماران قلبی را زیاد کردن می‌دهد

مطالعات تازه نشان داده است نوشیدن آب چغندر باعث زیاد کردن توانایی ورزشی بیماران قلبی می‌شود. 

آب چغندر توانایی ورزشی بیماران قلبی را زیاد کردن می‌دهد

آب چغندر توانایی ورزشی بیماران قلبی را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : اکسیژن

مطالعات تازه نشان داده است نوشیدن آب چغندر باعث زیاد کردن توانایی ورزشی بیماران قلبی می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از Science daily ، نوشیدن آب چغندر به بیماران نارسایی قلبی کمک می کنند که بهتر بتوانند ورزش و فعالیت کنند. به این ترتیب کیفیت زندگی آنها زیاد کردن می یابد.

در این مطالعات تاثیر آب چغندر به توانایی ورزش هشت بیمار قلبی مورد بررسی قرار گرفت.

آب چغندر توانایی ورزشی بیماران قلبی را زیاد کردن می‌دهد

عضلات قلب بیماران نارسایی قلبی به خوبی منقبض نمی شود و نمی تواند اکسیژن رسانی خوبی به بدن انجام دهد.

میلیون ها نفر در دنیا از نارسایی قلبی زحمت می برند. این افراد به علت بیماری خود نمی توانند اکسیژن رسانی خوبی داشته باشند و نمی توانند ورزش کنند.

مطالعات تازه نشان داده است نوشیدن آب چغندر باعث زیاد کردن توانایی ورزشی بیماران قلبی می‌شود. 

در حالی که ورزش می تواند فوایدی جهت این بیماران داشته باشد.

افزایش دریافت نیترات با کمک مصرف آب چغندر باعث می شود که دریافت اکسیژن بدن بیماران نارسایی قلبی زیاد کردن یابد.

آب چغندر توانایی ورزشی بیماران قلبی را زیاد کردن می‌دهد

واژه های کلیدی: اکسیژن | بیماران قلبی | نارسایی قلبی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz